Huomioitavaksi myös ohjelmatoimistoille:

"Ukko.fi, Suomen palkkiopalvelu “Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa, että 'laskutuspalveluyritysten' toimittamia eläketilityksiä ei enää oteta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä oleva työ ei enää jatkossa kerrytä eläkettä eikä työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työskentely tulkitaan yrittäjätoiminnaksi."

Yhteystiedot

SUOMEN OHJELMATOIMISTOT JA AGENTIT RY

PUHEENJOHTAJA
Johanna Sauramäki (Saura Ohjelmapalvelu Oy)
[email protected]
050 548 1793

VARAPUHEENJOHTAJA
Rowan Rafferty ( Nem Agency)
[email protected]
050 585 7300

LIITON SÄHKÖPOSTI
[email protected]