Huomioitavaksi myös ohjelmatoimistoille:

"Ukko.fi, Suomen palkkiopalvelu “Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa, että 'laskutuspalveluyritysten' toimittamia eläketilityksiä ei enää oteta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä oleva työ ei enää jatkossa kerrytä eläkettä eikä työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työskentely tulkitaan yrittäjätoiminnaksi."

Yhteystiedot

SUOMEN OHJELMATOIMISTOT JA AGENTIT RY

PUHEENJOHTAJA
Maija Kaarna (Fullsteam Oy)
maija@fullsteam.fi
050 5434282

VARAPUHEENJOHTAJA
Rowan Rafferty ( Nem Agency)
rowan@nem.fi
050 5857300

LIITON SÄHKÖPOSTI
ohjelmatoimistot@gmail.com